© Leabycom Jan Lindholm

Lite osthistoria

Det latinska namnet för ost är caseus. Det kan härledas till Kasein som är namnet på det protein som koaguleras till ost. Därifrån härstammar den tyska benämningen Käse, holländskans Kaas och engelskans Cheese. Ost är ett av våra absolut äldsta livsmedel. Troligtvis gjordes den första osten av sig själv, genom att mjölk stod och surnade, men ändå var möjlig att använda som föda. I norden har surmjölken haft viktig betydelse i kosthållningen. Tekniken att ysta med löpe är känd sedan åtminstone 5000 år tillbaka i både den mesopotamiska och egyptiska forntidskulturen. Det finns många sägner om herdar som förvarat mjölk i kalvmagar och liknande, där löpe-enzymerna har förvandlat mjölken till en ”ostklump”. De allra första ostarna tillverkades på mjölk från får och get. Förr var mjölk en säsongsvara och metoden att tillverka ost kom egentligen till som ett sätt att konservera mjölken.

Ostens historia i Sverige

Dagens ostälskare i Sverige kan tacka de munkar som kom hit på 1000-talet. De kunde göra ost och ägnade sig länge åt sysslan innanför klostrens murar. Under medeltiden spred sig kunskapen och ostar tillverkades och lagrades på gårdar och herresäten. Det vi oftast menar med ost i Sverige är den pressade hårdosten. Den har sitt ursprung i det vi idag kallar lantost eller bondost. Vid de så kallade ystena, ost- eller ystmöten på prästgårdarna, bereddes en ost, som senare blev känd under namnet Prästost. Stora ostar var ett tecken på att man hade en rik gård med god tillgång till mjölk.
Påverås Gårdsmejeri
Smakrika ostar från Falbygden
© Leabycom Jan Lindholm

Lite osthistoria

Det latinska namnet för ost är caseus. Det kan härledas till Kasein som är namnet på det protein som koaguleras till ost. Därifrån härstammar den tyska benämningen Käse, holländskans Kaas och engelskans Cheese. Ost är ett av våra absolut äldsta livsmedel. Troligtvis gjordes den första osten av sig själv, genom att mjölk stod och surnade, men ändå var möjlig att använda som föda. I norden har surmjölken haft viktig betydelse i kosthållningen. Tekniken att ysta med löpe är känd sedan åtminstone 5000 år tillbaka i både den mesopotamiska och egyptiska forntidskulturen. Det finns många sägner om herdar som förvarat mjölk i kalvmagar och liknande, där löpe- enzymerna har förvandlat mjölken till en ”ostklump”. De allra första ostarna tillverkades på mjölk från får och get. Förr var mjölk en säsongsvara och metoden att tillverka ost kom egentligen till som ett sätt att konservera mjölken.

Ostens historia i Sverige

Dagens ostälskare i Sverige kan tacka de munkar som kom hit på 1000-talet. De kunde göra ost och ägnade sig länge åt sysslan innanför klostrens murar. Under medeltiden spred sig kunskapen och ostar tillverkades och lagrades på gårdar och herresäten. Det vi oftast menar med ost i Sverige är den pressade hårdosten. Den har sitt ursprung i det vi idag kallar lantost eller bondost. Vid de så kallade ystena, ost- eller ystmöten på prästgårdarna, bereddes en ost, som senare blev känd under namnet Prästost. Stora ostar var ett tecken på att man hade en rik gård med god tillgång till mjölk.
Påverås Gårdsmejeri
Delikatesser från Falbygden