© Leabycom Jan Lindholm

Nyheter

Påverås Gårdsmejeri
Smakrika ostar från Falbygden

Årets kvinliga företagare i Fálköping

På internationella kvinnodage den 8

mars erhöll Elisabeth Andersson på

Påverås Gårdsmejeri utmärkelsen

"Årets kvinnliga företagare" av

Centerpartiets kommunkrets.

— Det var överraskande, men mycket

hedrande, säger Elisabeth.

© Leabycom Jan Lindholm

Nyheter

Påverås Gårdsmejeri
Delikatesser från Falbygden

Årets kvinliga företagare i Fálköping

På internationella kvinnodage den 8 mars erhöll

Elisabeth Andersson på Påverås Gårdsmejeri

utmärkelsen "Årets kvinnliga företagare" av

Centerpartiets kommunkrets.

— Det var överraskande, men mycket hedrande,

säger Elisabeth.