Snart är det dags att mäta radon för att säkerställa en säker och hälsosam inomhusmiljö. Att mäta radon är enkelt och kan utföras med radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium. 

Från den 1 oktober till den 30 april är det möjligt att genomföra en långtidsmätning av radon. Denna metod är den mest pålitliga och ger dig ett årsmedelvärde av radonhalten. Att mäta radon är ytterst viktigt eftersom det är det enda sättet att upptäcka denna osynliga, luktfria och färglösa gas. Radon förekommer naturligt i marken, luften och vattnet, och det kan även finnas i äldre byggmaterial, såsom blåbetong.

Radon är en gas vars halt mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. Gränsvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. Att överskrida detta gränsvärde innebär ökad risk för lungcancer.

Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för att utveckla lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Därför är det viktigt att regelbundet mäta radonhalten och vid behov vidta åtgärder för att minska den.

Uppskattningsvis finns det 325 000 bostäder i Sverige med radonhalter över gränsvärdet på 200 Bq/m3. För att garantera en radonfri och hälsosam boendemiljö är det avgörande att genomföra en radonmätning. Du kan enkelt beställa dina radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium för att påbörja mätningen.

Med eldningssäsongen runt hörnet är det hög tid att se över radonhalten i din bostad. Mätning av radon är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och minska risken för lungcancer. Beställ dina radondosor och ta det första steget mot en säkrare och sundare boendemiljö.


Relaterad information

Radon messen
Radon messen bedeutet, die Konzentration des radioaktiven Edelgases in der Luft zu überwachen. Dies ist entscheidend, da Radon in Innenräumen eindringen kann und bei erhöhten Konzentrationen Gesundheitsrisiken darstellt, insbesondere in Bezug auf Lungenkrebs. Die Messungen erfolgen mithilfe von speziellen Radonmessgeräten, sogenannten Radon-Detektoren, und können Aufschluss darüber geben, ob Maßnahmen erforderlich sind, um die Radonbelastung zu reduzieren.